วันเสาร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
     
 
สรุปรายงานการนิเทศของเขตพื้นที่ (10 อันดับล่าสุด) ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ 1177 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด 940 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 904 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 772 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 488 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 484 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 424 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2 423 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 421 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 350 ครั้ง
จำนวนรายงานปีนี้ รวมทิ้งสิ้น 9141 ครั้ง | แสดงเป็นรายปี | ดูรายงานทั้งหมด
หมายเหตุ : ข้อมูลคำนวณจากวันที่ทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ของปี พ.ศ.ปัจจุบัน
 
     
     
 
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนรายงานการนิเทศฯ 10 อันดับล่าสุด (เรียงจากมากไปน้อย)

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนรายงานการนิเทศฯ 10 อันดับล่าสุด (เรียงจากมากไปน้อย) ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลับหน้าแรก

Chart.


 
     
     
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก สพป./สพม.
นิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการเรียนการศึกษา
     ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมคณะกรรมการฯ นิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการเรียนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 46 ครั้ง

งานประกวด Best Practice การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ร.ร.ในสังกัด สพม.20
     18 ก.ย.2557 ณ ร.ร.ราชินูทิศ 2 งานประกวด Best Practice การบริหาร , การจัดการเรียนรู้ , สื่อ/นวัตกรรม และงานวิจัยการจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ร.ร.ในสังกัด สพม.20 เพื่อหาตัวแทนไปประกวดในระดับที่สูงขึ้น... ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 32 ครั้ง

โครงการโรงเรียนสุจริตมอบปฎิญญาโรงเรียนสุจริตครูสายชั้นม1-6โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
     เป็นวิทยากรในโครงการโครงการโรงเรียนสุจริตมอบปฎิญญาโรงเรียนสุจริตครูสายชั้นม1-6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 23 ครั้ง

ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดศูนย์ฯเทพารักษ์
     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.นม.5 , รองผอ.สพป.นม.5 และคณะศึกษานิเทศก์. ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการ Workshop. ร่วมกับผู้บริหาร และคร ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 451 ครั้ง

เกียรติยศแห่งความสำเร็จ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน" ปีการศึกษา 2556
     สพป.สระบุรี เขต 1 จัดงานเกียรติยศแห่งความสำเร็จ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน" ปีการศึกษา 2556 ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรีเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างความภ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 182 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่
 
     
     
 
ข่าวจากผู้ดูแลระบบ
  โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์ [ 7 ก.ค. 2557, 16:22 น.] เปิดอ่าน 279 ครั้ง
  การยืนยันการปรับปรุงข้อมูล [ 4 ก.พ. 2557, 09:39 น.] เปิดอ่าน 618 ครั้ง
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมรุ่นที่ 2 และ 3 [ 11 เม.ย. 2556, 13:45 น.] เปิดอ่าน 735 ครั้ง
  คู่มือการรายงานการนิเทศการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) [ 2 เม.ย. 2556, 15:06 น.] เปิดอ่าน 1861 ครั้ง
  การนำข่าวจาก ศนฐ. ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 26 มี.ค. 2556, 09:34 น.] เปิดอ่าน 797 ครั้ง
  การยืนยันข้อมูลศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา [ 25 ม.ค. 2556, 00:44 น.] เปิดอ่าน 1941 ครั้ง
  app ศูนย์พัฒนานิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 20 ม.ค. 2556, 10:10 น.] เปิดอ่าน 1274 ครั้ง
  การประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการ ปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๘ ? ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โร [ 16 ม.ค. 2556, 09:23 น.] เปิดอ่าน 1081 ครั้ง
  โมดูล "ระบบรายงานการนิเทศ" [ 15 ธ.ค. 2555, 22:26 น.] เปิดอ่าน 1700 ครั้ง
  การพัฒนาระบบ "รายงานการนิเทศ" [ 14 ธ.ค. 2555, 17:01 น.] เปิดอ่าน 1312 ครั้ง
  ข้อสังเกตในการเพิ่มข้อมูล [ 1 พ.ย. 2555, 22:37 น.] เปิดอ่าน 1202 ครั้ง
  ติดตามความก้าวหน้าการอัพเดทข้อมูลได้แล้วจ้า [ 1 พ.ย. 2555, 02:19 น.] เปิดอ่าน 1084 ครั้ง
  ชี้แจงสิทธิการเข้าใช้งาน [ 31 ต.ค. 2555, 22:50 น.] เปิดอ่าน 1139 ครั้ง
  การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ [ 31 ต.ค. 2555, 22:35 น.] เปิดอ่าน 2510 ครั้ง
 
     
     
 
ภาพข่าว / กิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ เครื่องมือ และแนวทางการดำเนินการนิเทศ "นิเทศเต็มพิกัด"

     ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนฐ.) ดำเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เครื่องมือและแนวทางดำเนินการนิเทศ "นิเทศเต็มพิกัด" ใน 8 เรื่อง
1) ศึกษานิเทศก์ทุกคนดำเนินการนิเทศเต็มพิกัด
2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
3) ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (มฐ.5) เ ...[ อ่านต่อ... ]
 
     
admin ข่าวย้าย/สับเปลี่ยน/อื่นๆ
  รับย้ายศึกษานิเทศก์ [ 6 ม.ค. 2556, 14:08 น.] เปิดอ่าน 1572 ครั้ง
ดูข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่
admin ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
  ยกระดับ O-net  ปี 56 [ 13 ม.ค. 2557, 13:20 น.] เปิดอ่าน 400 ครั้ง
  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) [ 1 มิ.ย. 2556, 14:52 น.] เปิดอ่าน 590 ครั้ง
  การประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ 31 พ.ค. 2556, 15:25 น.] เปิดอ่าน 487 ครั้ง
  การประชุมสัมมนาการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS [ 4 เม.ย. 2556, 12:48 น.] เปิดอ่าน 512 ครั้ง
  การพิจารณาร่างหลักสูตรการพัฒนาครูด้วยกระบวนการสร้างระบบยพี่เลี้ยง Coaching [ 3 เม.ย. 2556, 11:44 น.] เปิดอ่าน 649 ครั้ง
  ภาพความสำเร็จของการประเมินโรงเรียนในฝัน สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ 25 มี.ค. 2556, 14:08 น.] เปิดอ่าน 608 ครั้ง
  การอบรมโครงการ Teacher'sKit ครู ป.1-3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ 2 เม.ย. 2556, 11:44 น.] เปิดอ่าน 951 ครั้ง
  การอบรมการใช้ภาษาเขมร [ 25 มี.ค. 2556, 13:57 น.] เปิดอ่าน 482 ครั้ง
  สพป.สมุทรสงครามดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 [ 28 มี.ค. 2556, 13:49 น.] เปิดอ่าน 1128 ครั้ง
  สพป.นภ.2 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารโรงเรียน [ 25 มี.ค. 2556, 14:02 น.] เปิดอ่าน 773 ครั้ง
ดูข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่
     
 
สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่ยืนยันข้อมูลแล้ว (Real time update) ปีงบประมาณ 2557
มีข้อสงสัย/แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-8948515