วันอังคารที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
     
 
สรุปรายงานการนิเทศของเขตพื้นที่ (10 อันดับล่าสุด) ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ 1177 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด 944 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 904 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 772 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 488 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 484 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 424 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2 423 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 421 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 350 ครั้ง
จำนวนรายงานปีนี้ รวมทิ้งสิ้น 9153 ครั้ง | แสดงเป็นรายปี | ดูรายงานทั้งหมด
หมายเหตุ : ข้อมูลคำนวณจากวันที่ทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ของปี พ.ศ.ปัจจุบัน
 
     
     
 
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนรายงานการนิเทศฯ 10 อันดับล่าสุด (เรียงจากมากไปน้อย)

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนรายงานการนิเทศฯ 10 อันดับล่าสุด (เรียงจากมากไปน้อย) ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลับหน้าแรก

Chart.


 
     
     
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก สพป./สพม.
สพม.41 พาครูพัฒนาเครื่องมือวัดผล แบบทดสอบการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ (LNR) 
     สพม41 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผล
แบบทดสอบการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ (LNR) ให้กับครูภาษาไทย ม.2 ทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 31 ครั้ง

อบรมโครงการ "เด็กไทยทำได้ ผู้ใหญ่ทำดี"
     รร.วัดแหลมโพธิ์นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ "เด็กไทยทำได้ ผู้ใหญ่ทำดี" ณ.รพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ เมื่อวันที่ 25 - 26 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 29 ครั้ง

สพป. ชพ. 1  เร่งดำเนินงานโครงการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     ในปีการศึกษา 2557 สพป.ชพ.1 มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทำให้นักเร ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 29 ครั้ง

อบรมการใช้ห้องเรียน asean รร.จ่าการบุญ  
     
อบรมครู รร.จ่าการบุญ กลุ่มสาระแต่ละสาระ การใช้ห้องเรียน อาเซียน

เพื่อที่จะนำไปปฎิบัติการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแต่ละชั้นเรียน

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗


...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 30 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันปีใหม่  
     โรงเรียนบ้านพลายชุมพลจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันปีใหม่
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล เวลา ๐๘:๓๐ น. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 48 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่
 
     
     
 
ข่าวจากผู้ดูแลระบบ
  โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์ [ 7 ก.ค. 2557, 16:22 น.] เปิดอ่าน 323 ครั้ง
  การยืนยันการปรับปรุงข้อมูล [ 4 ก.พ. 2557, 09:39 น.] เปิดอ่าน 647 ครั้ง
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมรุ่นที่ 2 และ 3 [ 11 เม.ย. 2556, 13:45 น.] เปิดอ่าน 759 ครั้ง
  คู่มือการรายงานการนิเทศการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) [ 2 เม.ย. 2556, 15:06 น.] เปิดอ่าน 1898 ครั้ง
  การนำข่าวจาก ศนฐ. ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 26 มี.ค. 2556, 09:34 น.] เปิดอ่าน 820 ครั้ง
  การยืนยันข้อมูลศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา [ 25 ม.ค. 2556, 00:44 น.] เปิดอ่าน 1973 ครั้ง
  app ศูนย์พัฒนานิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 20 ม.ค. 2556, 10:10 น.] เปิดอ่าน 1299 ครั้ง
  การประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการ ปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๘ ? ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โร [ 16 ม.ค. 2556, 09:23 น.] เปิดอ่าน 1110 ครั้ง
  โมดูล "ระบบรายงานการนิเทศ" [ 15 ธ.ค. 2555, 22:26 น.] เปิดอ่าน 1741 ครั้ง
  การพัฒนาระบบ "รายงานการนิเทศ" [ 14 ธ.ค. 2555, 17:01 น.] เปิดอ่าน 1349 ครั้ง
  ข้อสังเกตในการเพิ่มข้อมูล [ 1 พ.ย. 2555, 22:37 น.] เปิดอ่าน 1230 ครั้ง
  ติดตามความก้าวหน้าการอัพเดทข้อมูลได้แล้วจ้า [ 1 พ.ย. 2555, 02:19 น.] เปิดอ่าน 1108 ครั้ง
  ชี้แจงสิทธิการเข้าใช้งาน [ 31 ต.ค. 2555, 22:50 น.] เปิดอ่าน 1162 ครั้ง
  การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ [ 31 ต.ค. 2555, 22:35 น.] เปิดอ่าน 2634 ครั้ง
 
     
     
 
ภาพข่าว / กิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ เครื่องมือ และแนวทางการดำเนินการนิเทศ "นิเทศเต็มพิกัด"

     ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนฐ.) ดำเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เครื่องมือและแนวทางดำเนินการนิเทศ "นิเทศเต็มพิกัด" ใน 8 เรื่อง
1) ศึกษานิเทศก์ทุกคนดำเนินการนิเทศเต็มพิกัด
2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
3) ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (มฐ.5) เ ...[ อ่านต่อ... ]
 
     
admin ข่าวย้าย/สับเปลี่ยน/อื่นๆ
  รับย้ายศึกษานิเทศก์ [ 6 ม.ค. 2556, 14:08 น.] เปิดอ่าน 1608 ครั้ง
ดูข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่
admin ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
  ยกระดับ O-net  ปี 56 [ 13 ม.ค. 2557, 13:20 น.] เปิดอ่าน 431 ครั้ง
  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) [ 1 มิ.ย. 2556, 14:52 น.] เปิดอ่าน 612 ครั้ง
  การประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ 31 พ.ค. 2556, 15:25 น.] เปิดอ่าน 511 ครั้ง
  การประชุมสัมมนาการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS [ 4 เม.ย. 2556, 12:48 น.] เปิดอ่าน 534 ครั้ง
  การพิจารณาร่างหลักสูตรการพัฒนาครูด้วยกระบวนการสร้างระบบยพี่เลี้ยง Coaching [ 3 เม.ย. 2556, 11:44 น.] เปิดอ่าน 675 ครั้ง
  ภาพความสำเร็จของการประเมินโรงเรียนในฝัน สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ 25 มี.ค. 2556, 14:08 น.] เปิดอ่าน 659 ครั้ง
  การอบรมโครงการ Teacher'sKit ครู ป.1-3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ 2 เม.ย. 2556, 11:44 น.] เปิดอ่าน 974 ครั้ง
  การอบรมการใช้ภาษาเขมร [ 25 มี.ค. 2556, 13:57 น.] เปิดอ่าน 504 ครั้ง
  สพป.สมุทรสงครามดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 [ 28 มี.ค. 2556, 13:49 น.] เปิดอ่าน 1232 ครั้ง
  สพป.นภ.2 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารโรงเรียน [ 25 มี.ค. 2556, 14:02 น.] เปิดอ่าน 811 ครั้ง
ดูข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่
     
 
สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่ยืนยันข้อมูลแล้ว (Real time update) ปีงบประมาณ 2557
มีข้อสงสัย/แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-8948515